مهره شش گوش آلومینیوم مهره ۷/۱۶ استاندارآمریکا دنده ریز ودرشت UNC UNF

دسته:

توضیحات

مهره شش گوش آلومینیوم مهره ۷/۱۶ استاندارآمریکا دنده ریز و درشت UNC UNF

دنده UNC دنده UNF ســایــز
۲۰ ۲۸ “۱/۴
۱۸ ۲۴ “۵/۱۶
۱۶ ۲۴ “۳/۸
۱۴ ۲۰ “۷/۱۶
۱۳ ۲۰ “۱/۲
۱۲ ۱۸ “۹/۱۶
۱۱ ۱۸ “۵/۸
۱۰ ۱۶ “۳/۴
۹ ۱۴ “۷/۸
۸ ۱۲ “۱
۷ ۱۲ “۱-۱/۸

 

برای سفارش مهره اینچی چینی یا ایرانی تماس بفرمایید