پیچ چوب سر تخت چهارسو

دسته:

توضیحات

پیچ چوب سر تخت چهارسو طراحی شده اند که به راننده پیچ درایو Phillips رانده شود. این پیچ های بسیار معمولی و معمولی چوبی است زیرا درایو Phillips اجازه می دهد تنظیم پیچ را با لغزش کمتر از پیچ سر شیب. آنها یک راه ارزان برای حفاظت محصولات چوبی شما هستند. سر به پایان می رسد با سطح چوب است که به پایان شسته و رفته، تمیز و صاف پایان می دهد. دیگر پیچ های معروف عبارتند از: پیچ های فولادی ضد زنگ، پیچ های ماشین و پیچ های بتنی.

پیچ چوب سر تخت چهارسو   پیچ چوب سر تخت چهارسو پیچ چوب سر تخت چهارسو پیچ چوب سر تخت چهارسو

23 reviews for پیچ چوب سر تخت چهارسو

Customers' review

Rated 2.52 out of 5 stars
23 reviews
5 stars 0
4 stars 5
3 stars 8
2 stars 4
1 star 6
  1. neurontin 300 mg capsule neurontin 300 mg caps neurontin generic south africa

  2. Methods Without specific TM cell markers, a combination of assays is required for identification of cultured TM cells, including DEX induced increase in cross linked actin network CLAN and myocilin expression where to buy cialis online forum

Add a review