پیچ فولادی ۱۰٫۹ HV

دسته:

توضیحات

پیچ ها و مهره هایی که در مراکز و محدودهای پر تنش قرار دارند باید از مقاومت بالاتری برخوردار باشند و آچار خور پیچ به نسبت استاندارد ۹۳۳ بزرگتر باشد.با توجه به بزرگتر بودن آچار خور این پیچ امکان بوجود آوردن گشتاور برای باز و بسته کردن پیچ  اچ وی راحت می باشد و نیاز به نیرو کمتر و در نتیجه سرعت بالا تر در نسب پیچ اچ وی را به همراه دارد.

بهترین کیفیت سخت کاری شده با استحکام قیمت لیست پیچ فولادی ۱۰٫۹ HV طبق استاندارد EN14399-4 din6914-ASTM A490 10.9  بهترین کیفیت سخت کاری شده با استحکام قیمت لیست پیچ فولادی ۱۰٫۹ HV طبق استاندارد EN14399-4 din6914-ASTM A490 10.9 

3 reviews for پیچ فولادی ۱۰٫۹ HV

Customers' review

Rated 3.33 out of 5 stars
3 reviews
5 stars 0
4 stars 2
3 stars 0
2 stars 1
1 star 0
  1. We would always get a lot of good eggs, and they all would do great until day 3 day 4 when they all started to arrest or slow down cialis online without prescription levitra telefono ventolini ciudad jardin cali If the House manages to pass a bill or bills this time, the establishmentarians argued, and the bill dies in conference committee, both sides will accrue blame

  2. 539 Journal of Clinical Oncology 23, no cialis for sale online excoriations linear erosions, lichenification thickened skin

  3. Women pregnant with multiples also have a greater chance of preeclampsia, a short- term blood pressure disorder that, if not controlled, can lead to seizures or liver or kidney damage and is a leading cause of maternal mortality around the world finasteride (propecia)

Add a review