پیچ جوشی مسی استادولدینگ

دسته:

توضیحات

پیچ جوشی آهنی استادولدینگ با قابلیت جوش محکم و غیر قابل شکستن. پیچ جوش با دار بودن زائده ای در بالای خود با کمک دستگاه استاد ولدینگ با ایجاد قوص  الکتریکی  و در نتیجه حرارت بالا زائده ذوب می شود و پیچ به صفحه فلزی جوش میخورد

پیچ جوشی از قطر ۳ تا ۸ در ارتفاع از ۱۰ تا ۵۰ در همگام صنعت قابل ارائه می باشد..

برای سفارش پیچ جوشی تماس بفرمایید

پیچ جوش