پانچ دوم پیچ

پانچ دوم پیچ یا چکش دوم پیچ های دوسو چهارو سرتخت پیچ ام دی اف در سایزها و استانداردهای مورد نیاز کارخانه های پیچ و مهره

تریم پیچ ششگوش و ششگوش واشر دار

توضیحات

در حال حاضر موجود نیست

پانچ دوم پیچ یا چکش دوم پیچ های دوسو چهارو سرتخت پیچ ام دی اف در سایزها و استانداردهای مورد نیاز کارخانه های پیچ و مهره

تریم پیچ ششگوش و ششگوش واشر دار

پانج ها و تریم های موجود در انبار

 • دوسو
 • چهارسو
 • شش گوش (S8,S13S17)
 • دوسوچهارسو
 • DIN 7981
 • DIN 7982
 • DIN 7991
 • DIN 7985
 • DIN 968
 • DIN 965
 • DIN 912
 • پیچ ام دی اف
 • تورکس
 • پیچ آلن
 • JMP
 • JMF
 • JMT