پیچ جوشی آهنی استادولدینگ

دسته:

توضیحات

پیچ جوشی آهنی استادولدینگ با قابلیت جوش محکم و غیر قابل شکستن. پیچ جوش با دار بودن زائده ای در بالای خود با کمک دستگاه استاد ولدینگ با ایجاد قوص  الکتریکی  و در نتیجه حرارت بالا زائده ذوب می شود و پیچ به صفحه فلزی جوش میخورد.

پیچ جوش