درباره ما

شرکت همگام صنعت با ۲۵ سال سابقه کار آماده تولید و عرضه عمده انواع پیچ و مهره و اتصالات محصولات  شامل  مورد زیر می باشد

پیچ شش گوش ، آلنی ، پیچ رسس دار ، پیچ فنچی ، پیچ خشکه ،پیچ اتاقی  ، پیچ خودکار ، پیچ جوشی ، پیچ تورکس ، مهره جوشی  ، مهره شش گوش ، مهره فنچی ، انواع پین ، پرچ ، بوش ، پیچ استاندارد و غیر استاندارد

پیچ شش گوش ، آلنی ، پیچ رسس دار ، پیچ فنچی ، پیچ خشکه ،پیچ اتاقی  ، پیچ خودکار ، پیچ جوشی ، پیچ تورکس ، مهره جوشی  ، مهره شش گوش ، مهره فنچی ، انواع پین ، پرچ ، بوش ، پیچ استاندارد و غیر استاندارد

 

ادامه مطلب …