پیچ و مهره

شرکت همگام صنعت با ۲۵ سال سابقه کار آماده تولید و عرضه عمده انواع پیچ و مهره و اتصالات است .

محصولات قابل تامین توسط این واحد تجاری  شامل  موارد زیر می باشد:

پیچ شش گوش ، آلنی ، پیچ رسس دار ، پیچ فنچی ، پیچ خشکه ،پیچ اتاقی

پیچ خودکار ، پیچ جوشی ، پیچ تورکس ، مهره جوشی  

مهره شش گوش ، مهره فنچی ، انواع پین ، پرچ ، بوش 

پیچ استاندارد و غیر استاندارد

 پیچ  و مهره پیچ شش گوش ، آلنی ، پیچ رسس دار ، پیچ فنچی ، پیچ خشکه ،پیچ اتاقی  ، پیچ خودکار ، پیچ جوشی ، پیچ تورکس ، مهره جوشی  ، مهره شش گوش ، مهره فنچی ، انواع پین ، پرچ ، بوش ، پیچ استاندارد و غیر استاندارد